Priser, gebyr, opsparing &..

Skolepenge

Skolepengene opkræves i 12 måneder rater og skal betales inden den 10. i hver måned. Såfremt skolepengene ikke forfalder til tiden, pålægges kr. 100 pr. rykker. Prisen pr. barn er det samme uanset klassetrin.

1. barn 1.599 kr. 
2. barn 1.252 kr.
3. barn 976 kr.

Derefter har børn fra samme familie friplads

Førskolebørn starter d. 1 maj og prisen er Faxe kommunes børnehavetakst

Venteliste gebyr: Indskrivning koster et gebyr på kr. 500 pr. familie, som indsættes på skolens konto i Nykredit Bank, Næstved Afdeling – konto nummer 8117 – 3435258, eller mobilepay: 726894

SFO: Prisen er 1055 kr. pr. måned i 11 måneder (august – juni) og der gives ingen søskenderabat.

Forældrekreds: Jf. generalforsamlingsbeslutning, bliver der hvert år i august måned, opkrævet 200 kr. i forældrekredskontingent.

Lejrskoleopsparing: Elever i 3 klasse til 6. klasse, vil hvert år i november måned, blive opkrævet 500 kr i lejrskoleopsparing, til brug for lejrskoler på mellemtrinnet og i udskolingen.

Udmeldelse ved skoleårets slutning:
Der betales for hele skoleåret inkl. juli måned. (Gælder fra 0. til 9. klasse)

Udmeldelse midt i skoleåret:
Der betales for den måned, hvori udmeldelsen finder sted samt for den efterfølgende måned.

Evt. udmeldelse i forbindelse med sommerferien bedes venligst foretaget senest 1. maj.