Oplev en dag på skolen for...

0.-3. klassetrin

At starte med at gå i skole er en stor ting for både elever og for forældre. Vi glæder os også hvert eneste år til at invitere de nye elever indenfor på vores skønne skole, og ikke mindst glæder vi os til arbejdet med at få eleverne til at vokse som menneske. 

Vi har som skole nogle forventninger til at eleverne lærer selv at gå i skole. Det betyder, at vi ønsker at eleverne selv sørger for de ting som de også i en ung alder sagtens kan tage hånd om. Det kan for eksempel være, at vi gerne ser at eleven selv bærer sin skoletaske, selv sætter sin madpakke i køleskabet, selv får hængt sit overtøj op på knagen men også selv hjælper med at pakke skoletasken om aftenen dagen før. Det er her vi voksne omkring barnet skal hjælpe til, og arbejde med at få indarbejdet disse daglige rutiner således, at eleven igennem indskolingen får et ejerskab til sin skolegang. 

0-3 klasse Druestrup Friskole
Hvordan er det...

At være elev i indskolingen

Når man i august måned begynder sin rigtige skolegang i 0. klasse på Druestrup Friskole, har både skolen og jer forældre mange forventninger til de kommende år. 

I begyndelsen fylder det mest med, at eleverne skal lære at gå i skole, dvs. sætter sig ind når klokken ringer, gå til en voksen når man har behov for hjælp og ikke mindst selv sørge for sin taske, tøj og opgaver – det er jo eleverne der går i skole for at lære, og det gør de kun ved at gøre tingene selv. 

Efterhånden som de kommer op igennem indskolingen fylder de boglige ting mere og mere, og de vil ligeledes opleve at få flere forskellige fag.

Skoledagene

Skoledagene i 0. klasse er fra 8.15-12.55, men eleverne vil gradvist opleve at få lidt flere lektioner således, at der er flere dage til kl. 13.40. Lektiemængden er meget begrænset, men vi har et dybtfølt ønske om, at I som forældre læser sammen med jeres barn mindst 20 minutter hver dag.

Det sociale

Alle klasser i indskolingen bruger meget tid udenfor, både i forbindelse med deres fag, men også som led i det sociale arbejde med klasserne.