Oplev en dag på skolen for...

4.-6. klassetrin

Når man kommer i 4. klasse, overgår man fra indskolingen og til mellemtrinnet. Eleverne vil oftest opleve at de får en ny klasselærer, og derudover vil de stifte bekendtskab med flere nye fag, hvoraf der er en god blanding mellem boglige- og kreative fag. Vi synes det er vigtigt at eleverne får brugt deres kreative sider, og dette sker bla. ved forskerfag, skolekomedie og friluftsliv, men også flere andre fag. 

4-6 klasse Druestrup Friskole
Hvordan er det...

At være elev på mellemtrinnet

Vi har en forventning om at eleverne nu er helt selvkørende, og derfor er det også på mellemtrinnet eleverne kommer på deres første lejrskole som foregår i Danmark – typisk 3 til 4 overnatninger. Eleverne på mellemtrinnet vil opleve lidt længere skoledage, og der vil være dage, som grundet de kreative fag, først vil slutte kl. 14.35.