Oplev en dag på skolen for...

7.-9. klassetrin

Når man kommer i 7. klasse og bliver en del af vores udskoling oplever eleverne også det sidste lærerskifte. De lærere som de får nu, er også de lærere som vil føre dem til eksamen i slutningen af 9. klasse. I 7. klasse har eleverne konfirmationsforberedende undervisning, som i øjeblikket er placeret onsdag eftermiddag fra kl. 14.00-16.00. I udskolingen får eleverne de sidste nye fag som eks. fysik/ kemi og samfundsfag. Undervisningen er primært fokuseret mod en kommende eksamen, uden det dog er noget som vi på nogen måde taler op. Derfor er det også vigtigt når man kommer i udskolingen, at man som familie støtter op om, at ferierne holdes i de af skolen planlagte ferieuger, da man ellers meget hurtigt mister noget undervisning som skal bruges senere i forløbet. 

7-9 klasse Druestrup Friskole
Hvordan er det...

At være elev i udskolingen

I udskolingen kommer man også i praktikforløb samt diverse brobygningsarrangementer, hvor eleverne besøger forskellige ungdomsuddannelser – alt dette sker i samarbejde med den af kommunen tilknyttede ungdomsuddannelsesvejleder (UUV). I udskolingen kommer man også på en lejrskole i udlandet, hvor pengene bla. samles ind via 7. årgangs salg af mad hver fredag samt til de arrangementer vi afholder på skolen i løbet af året.