Friskolens historie

Druestrup Friskole begyndte som en privat skole på Estrupgård i Druestrup. Gårdmand Kristian Pedersen fra Estrupgård havde sammen med andre i nærområdet fundet glæde ved det grundtvigske livssyn. Som følge deraf mente de ikke, at unødigt terperi ville give børnene noget at leve på i folkelivet, og i øvrigt var vejen til den lokale skole lang. Gårdmand Kristian Pedersen, Hans Christian Jørgensen (begge fra Druestrup Overdrev) og Niels Pedersen (fra Viverup) besluttede derfor i fællesskab at oprette en privat skole, og d.  6. maj 1886 begyndte skolen med 12 børn i en stue på Estrupgård. 

Kristian Pedersen gav lærerinden frk. Anna Larsen kost og logi på Estrupgård. De to øvrige betalte lærerindens løn på 250 kr. årligt.

Og det varede ikke længe før flere familier sluttede sig til skolen, og en større stue måtte indtages til skolebrug. Det voksende elevtal blev en belastning for Estrupgård så vel som lærerinden. Det var derfor heldigt, at aftægtshuset, der var bygget til Kristian Pedersens mor, Karen, stod tomt. Dette blev udbygget, så der både var plads til frk. Anna Larsen og eleverne. 

Efterhånden blev aftægtshuset dog også for trang. Ved en generalforsamling den 24. marts 1894 dannedes friskolekredsen af 29 familier, der forpligtede sig til at bidrage med 200 kr. årligt i 10 år. Her blev det også vedtaget at opføre en ny skolebygning.

To skræpper land blev købt af Estrupgård, beliggende ved korsvejen i Druestrup overfor Druestrup Mejeri (skolens nuværende beliggenhed). Den nye skole blev opført i sommeren 1894 og indviet i september samme år. Lærerindens løn var nu vokset til 500 kr. årligt, og da børnetallet i 1905 var nået op på ca. 70, blev frk. Anna Hansen antaget som hjælpelærerinde.

Skolen manglede i høj grad en sal til både gymnastik og møder. En kreds af forældre sluttede sig sammen og købte i 1909 et stykke jord ved siden af skolen. Her opførte de et gymnastikhus, som skolekredsen købte i 1916 for 1000 kr. Indtil Bavneskolen i Dalby blev bygget i 1954, var friskolen det eneste sted, hvor skolens elever havde gymnastikundervisning om vinteren. 

Grundet nye tilskudsordninger blev skolens økonomi forbedret, og i 1925 blev den en selvejende institution.

Mange mente at skolens dage var talte, da Bavneskolen blev bygget, men friskolen formåede at holde trit med tidens udvikling. Der har altid været opgang og nedgang i elevtallet, og især i 1950’eren og 1960’erne var der i perioder meget få elever. Værst så det ud i 1969, da der kun var syv elever på skolen. Ansættelsen af Paula Rasmussen som skoleleder, samtidig med oprettelsen af børnehaveklassen blev skolens redning. I løbet af 1970’erne voksede elevtallet, og skolen blev udvidet af flere omgange. Dog måtte der i 1984 tages et statslån for at få økonomien til at hænge sammen, og klassekvotienten blev øget fra 12 til 16 elever – aldrig har der været så stort et fremmøde til en generalforsamling, som da denne beslutning blev taget

Senere er klassekvotienten dog blevet sat op af to omgange til nu 20 børn. Første gang i slutningen af 1980’erne i forbindelse med skolens udvidelse med 8. og 9. klasse, hvorved det blev muligt at tage afgangseksamen på skolen.

Fra 1991 fik Druestrup Friskole sin egen skolefritidsordning.

Skolens bygninger og faciliteter

Druestrup Friskole er opbygget i følgende enheder:

  • 2.- 3. klasse i den sorte bygning mod p-pladsen (Bygning 2)
  • 0, 1, 8, og 9 klasse i den sorte bygning mod Karisevej (Bygning 3)
  • 4.-7. klasse i hovedbygningen (Bygning 1)
  • Skolen har i hovedbygningen følgende faglokaler: Musik, Gymnastiksal, Fysik, Hjemkundskab – samt desuden diverse udendørs boldbaner
  • I hovedbygningen findes desuden: Administration og ledelse, lærerværelse, kopirum samt pc klassesæt

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolen ligger på en hjørnegrund med udgang til Snedkærgårdsvej, som er en sidevej til Karisevej. Karisevej er en 12 km landevejsforbindelse mellem Dalby og Karise, hvor der lokalt er hastighedsbegrænsning til 70 km/t.

Ved Snedkærgårdsvej findes busskur og buslomme samt større parkeringsplads til på- og afsætning.

Via Snedkærgårdsvej kan cykles til Dalby og lokalområdet.

Skolens ledere

1886-1927: Anna Larsen
1927-1933: Anna Hansen
1933-1936: Holger Buhl
1936-1946: Peder Hansen
1946-1952: Tage Nielsen
1952-1958: Viggo Holm
1958-1966: Aage Lützhøft
1966-1969: Birger Albinus
1969-2003: Paula Rasmussen
2003-2004: Steen Djurhuus
2004-2007: Vinni Christophersen
2008-2019: Niels Jørgen Hansen
2019- 2020: Tina Düsterdich
2020- Søren Jul Christiansen